Business is booming.

Нова клинична пътека за белодробните болести!

0
0

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е включена като диагноза в няколко клинични пътеки (КП). По всички тях са сключени достатъчно на брой договори с изпълнители на медицинска помощ. В нормативните разпоредби – Закона за бюджета на НЗОК за 2018 г., НРД за медицински дейности за 2018 г., както и в решенията на Надзорния съвет на НЗОК не са утвърждавани ограничения – финансови или медицински при лечението на Хронична обструктивна белодробна болест, пише бгнес.

Това заявява здравният министър Кирил Ананиев в отговор на депутатско питане за пациентите с белодробни заболявания, лишени от възможност за продължаващо лечение и рехабилитация. Продължаващото лечение и рехабилитация на пациенти с белодробни заболявания се финансира от Министерството на здравеопазването по реда на Методиката за субсидиране на лечебните заведения и се осъществява в болниците за долекуване и рехабилитация на белодробни болести (Велинград, Роман, Искрец и Трявна). Кирил Ананиев / До миналата година Министерство на здравеопазването финансираше лечебните заведения, осъществяващи продължаващо лечение и рехабилитация на пациенти с туберкулоза и с неспецифични белодробни заболявания на базата на общ финансов ресурс. При наличие на неусвоен финансов ресурс, лечебните заведения можеха да приемат и пациенти с неспецифични белодробни заболявания над 18 г. и без наличие на експертно решение на ТЕЛК с над 50 % загубена работоспособност.

Пациентите със загубена работоспособност с над 50 %, с решение на ТЕЛК, в което да е посочена диагноза „неспецифично белодробно заболяване“ са много малко, освен това те са с придружаващи заболявания и тяхното лечение в повечето случаи се извършва в болници за активно лечение и се заплаща от НЗОК. Болниците за продължително лечение и рехабилитация, които извършват тази дейност са 3 и са със сто процента държавно участие в капитала, добавя

Коментарите са затворени.